PRISER

Logopeder ingår ej i det fria vårdvalet i Västra Götaland. Logoped i Väst är därför en helt privat mottagning.

Betalning sker mot faktura eller swish.

 

Språk - Läs & skriv

 

Nybesök 960:-

55 minuter.

 

Behandling 790:-

45 minuter.

 

Språkutredning och/eller läs- och skrivutredning för barn/ungdom 9900:-

Här ingår ca 3-6 testtimmar med olika testmaterial, introduktionssamtal

med vårdnadshavare och barn/elev, analys och ev. intygsskrivande samt

återgivning av utredning till vårdnadshavare och barn/elev.

När det gäller skolbarn tycker jag det är viktigt att få överlämna en språkutredning/

läs- och skrivutredning till skolan för att det verkligen skall gynna eleven. På en

återgivning till skolan brukar jag prata med lärarlag, rektor och ev specialpedagoger/

speciallärare för att tillsammans diskutera arbetssätt och eventuella stödinsatser,

anpassningar, digitala lärverktyg m.m. Se nedan för "Återgivning av utredning till skola".

 

Återgivning av utredning till skola 1420:-

Jag åker till den aktuella skolan och har en överlämning av utredningen. 40:-/mil tillkommer samt

Det brukar ta 1 - 1 & 1/2 timma. Ibland är vårdnadshavare med, ibland inte. restidsersättning om skolan

När det gäller skolbarn tycker jag det är viktigt att få överlämna en ligger utanför Göteborgs kommun.

språkutredning till skolan för att det verkligen skall gynna eleven. På en

återgivning till skolan brukar jag prata med lärarlag, rektor och

ev specialpedagoger/speciallärare för att tillsammans diskutera arbetssätt

och eventuella stödinsatser, anpassningar, digitala lärverktyg m.m.

 

Läs- och skrivutredning för vuxna - ta kontakt för upplägg och prisuppgift!

 

För föreläsning, utbildningsinsatser och konsultation för förskolor och skolor - ta kontakt för prisuppgift!

RÖST

 

Nybesök 960:-

55 minuter.

 

Behandling 790:-

45 minuter.

 

För workshop, grupputbildningar m.m. ta kontakt för prisförslag!