PRISER

  Logopeder ingår ej i det fria vårdvalet i Västra Götaland. Logoped i Väst är därför en helt privat mottagning.

  Betalning sker mot faktura eller swish.


  Språk - Läs & skriv


 Nybesök  Barn 2-5 år                                1950:-                                                                                                                     

  Nybesök för barn sker i två delar: 

  1. Besök med barnet på mottagningen ca 45 minuter

  2. Samtal med vårdnadshavare om bedömning och rådgivning ca 60 minuter. 
 Rådgivning till vårdnadshavare                  800:-


 45 minuter via videolänk.              Behandling                                                800:-                                                                                                                                

  45 minuter.


 

 Språkutredning och/eller läs- och skrivutredning för barn/skolungdom          10300:-                                        

  Här ingår introduktionssamtal med vårdnadshavare och barn/elev, testning,

   återgivning av utredning till vårdnadshavare och barn/elev samt dokumentation: logopedutlåtande med rekommendationer för skola/studier samt ev. intyg på diagnos. 

                                       


  Återgivning av utredning till skola           1480:-                                                                                            

  Genomgång av utredning med berörd personl på elevens skola. Mötet sker via     videolänk. Det brukar ta ca 1 timma.                       

  När det gäller skolbarn tycker jag det är viktigt att få överlämna en

  språkutredning till skolan för att det verkligen skall gynna eleven. På en

  återgivning till skolan brukar jag prata med lärarlag, rektor och

  ev specialpedagoger/speciallärare för att tillsammans diskutera arbetssätt

  och eventuella stödinsatser, anpassningar, digitala lärverktyg m.m.  Läs- och skrivutredning ("Dyslexiutredning") för VUXNA            7700:-
  För föreläsning, utbildningsinsatser och konsultation för förskolor och skolor - ta   kontakt för prisuppgift!

  RÖST


  Nybesök                                                                                                                                               995:-

  55 minuter.


  Behandling                                                                                                                                           800:-

  45 minuter.


  För workshop, grupputbildningar m.m. ta kontakt för prisförslag!