BARN / SKOLA


- Varför är det så svårt i skolan och varför når inte mitt barn målen?


- Det var ok i lågstadiet men nu i åk 4 och åk 5 har det blivit mycket svårare!


- Varför kan det vara svårt att följa muntliga instruktioner och genomgångar i klassrummet?


- Hur gör vi när barnet inte kan säga /k/ och /g/, det blir "tatt" istället för katt och "dott" istället för gott.


- Kan man träna på att säga /r/?


- Är det här vad man kallar för dyslexi? Kan man isåfall få intyg för att få anpassat teoriprov för körkort och förlängd provtid för högskoleprovet?


- En psykologutredning visade på att "verbalindex" ligger lågt, allt annat är ok. Kan det vara en språkstörning då?OBS!

Våren 2022 kommer jag att ta emot för att genomföra språkutredningar och läs- och skrivutredningar för barn/ungomar och vuxna. 

CATEGORY

SPRÅKUTREDNING

En språkutredning syftar till att undersöka den språkliga förmågan *, vanligen för att man misstänker en språkstörning. Detta görs genom samtal med barn/elev och vårdnadshavare och med olika tester då logoped och elev i största möjligaste mån jobbar själva. 


* Här brukar man tala om begreppen fonologi (som handlar om uttal, ljud), grammatik (tex. meningslängd, ordföljd, böjningar...), semantik (ordförråd, innehåll - begrepp) och pragmatik (hur man använder och förstår språk i olika kontexter, sammanhang). Det handlar om att undersöka expressiva (output) och impressiva (input) språkliga förmågor.

Vid språkutredning när det gäller flerspråkiga barn/elever behöver man undersöka språkförmågan på alla språk för att kunna bedöma om det t.ex. handlar om en språkstörning.


LÄS- OCH SKRIVUTREDNING

En läs- och skrivutredning syftar till att undersöka läs- och skrivförmågan. Här får eleven (och vårdnadshavare) beskriva vad som är svårt och när det blir bekymmer samt vad som är lättare. Vi gör ett antal test som mäter läsförmågan på olika sätt samt skrivning - stavning. Om det visar sig att det handlar om läs- och skrivsvårigheter / dyslexi utfärdas intyg, som kan användas vid t.ex. teoriprov för körkort och högskoleprovet, för anpassat prov.


SPRÅK ELLER LÄS-OCH SKRIV?

Om det finns språkliga svårigheter finns många gånger också läs- och skrivsvårigheter. Vi undersöker både språk- läs- och skrivförmågan. 


BEHANDLING

Det kan handla om en intensiv behandlingsperiod. Det kan handla om att få tips och råd hur man tränar hemma och vad man kan tänka på i vardagen. Den vanligaste behandlingen handlar om fonologi - att träna på ett uttal t.ex. att säga /k/ & /g/, att säga /r/, att säga /l/, att säga /sje/tje/, att få med alla konsonanter i ett ord...Kontakta via mail: anna(a)logopedivast.se eller ring: 0706-484999, för mer information!